Ambas Bouwkosten Adviesbureau - ik waak over uw bouwkosten

AMBAS

Het komt regelmatig voor dat de uiteindelijke kosten van een bouwproject hoger uitvallen dan vooraf begroot. Soms zelfs vele malen hoger. Bij grote bouwprojecten kan dit zelfs in de tonnen of miljoenen lopen.


Onafhankelijk bouwkostenadviesbureau

AMBAS houdt in elke bouwfase de bouwkosten onder controle. Wij zijn een onafhankelijk bouwkostenadviesbureau dat zijn rendement al bij vele bouwprojecten heeft bewezen. Eigenaar en initiator Oscar Schriever RKN zorgt, samen met zijn medewerkers, dankzij brede praktijkervaring, gedegen vakkennis en een professionele aanpak voor goed gefundeerde kostenberekeningen.


Het bouwbudget is uitgangspunt

Het door u vastgestelde budget (dat desgewenst door AMBAS is opgesteld op basis van een programma van eisen) is het uitgangspunt, welke ook is getoetst in een haalbaarheidsstudie en volledig is doorgerekend door AMBAS. Iedere partij die wordt betrokken bij de ontwikkeling, wordt getoetst op basis van dit budget. We kijken kritisch naar de bouwplannen, het ontwerp van de architect, de bestekken en naar de uitgaven van het meer- en minderwerk van de aannemer tijdens de uitvoering.


AMBAS houdt de kosten laag

De diensten van AMBAS variëren van het adviseren en/of begeleiden bij het beheersen van de kosten, tot het vereenvoudigen van de denkpatronen in het bouwkostenproces. Of het nu gaat om renovatie van stadswoningen, grote renovaties, haalbaarheidsanalyses van zorgwoningen, de realisatie van een kantoorpand of om een project van 200 woningen gecombineerd met utiliteitsbouw met één of meer architecten, wij beheersen de kosten.

Voor grote en kleine bouwprojecten geldt: wilt u vooraf weten wat u straks moet betalen, dan doet u er goed aan om AMBAS erbij te halen!

Bekijk onze projecten