Ambas Bouwkosten Adviesbureau - ik waak over uw bouwkosten

AMBAS ZINS OPRICHTING LID VAN VERENIGING M2

De Vereniging De Vierkante Meter zet zich in voor kwaliteitsverbetering van vloeroppervlaktemetingen in Nederland. Sinds 2003 verenigen zij de belangrijkste aanbieders van NEN 2580-meetrapporten. Samen gaan ze voor eenduidige meetrapporten van de hoogste kwaliteit.

Alle leden van vereniging De Vierkante Meter werken met NTA 2581 en NEN 2580. Met NEN 2580 bent u hoogstwaarschijnlijk al bekend. Dit is de enige norm voor vloeroppervlaktebepaling van gebouwen in Nederland. NTA 2581 is een aanvulling hierop, een richtlijn voor het opstellen van meetrapporten. Bij de totstandkoming van beide documenten heeft de vereniging een grote rol gespeeld.

AMBAS meet op lokatie als digitaal projecten in en leverd helder opgezette rapportages waarbij verschillende huurders zien welke ruimten zij huren en wat de exacte m2 daarbij horen.