Ambas Bouwkosten Adviesbureau - ik waak over uw bouwkosten

bouwprojecteconomie

 

Bouwprojecteconomie is een coöperatie van tien onafhankelijke bouwkostenadviesbureaus, waaronder AMBAS, verspreid over Nederland. Alle bureaus zijn aangesloten bij de NVBK, de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen. De bureaus hebben hun gegevens en rekenmethodieken met betrekking tot bouw- en milieukosten ondergebracht in een gezamenlijke database. Ze delen bovendien (markt-)kennis en ervaringen in actuele bouwprojecten met elkaar.

Op deze manier beschikt Bouwprojecteconomie over een kennispotentieel, dat ver uitgaat boven de mogelijkheden van individuele adviesbureaus. Het eerste product van Bouwprojecteeconomie is EcoQuaestor, een rekenmodel voor de berekening van bouwkosten en milieuprestatie van een gebouw.

Klik hier voor meer informatie